Troseddau Rheoleiddiol

Mae rheoliadau a rheolau dirifedi y mae’n rhaid i ffermwyr a thirfeddianwyr gydymffurfio â nhw heddiw, gan olygu ein bod ni ym Mhractis Gwledig JCP wedi gweld cynnydd helaeth yn nifer yr erlyniadau a gychwynnir gan awdurdodau lleol a chyrff gorfodi.

Mae gan JCP brofiad eang o ymdrin â materion rheoleiddiol troseddol, ac rydym yn deall bod wynebu’r posibilrwydd o erlyniad yn gallu peri cryn ofid. Rydym ni ym Mhractis Gwledig JCP yn ceisio lleddfu rhywfaint ar y gwewyr meddwl hwnnw. Gallwn gynghori a chynorthwyo cleientiaid gyda’u hachos yn y meysydd canlynol:

 • Erlyniadau Lles Anifeiliaid
 • Iechyd a Diogelwch
 • Diogelwch Bwyd
 • Twyll
 • Diogelu’r Amgylchedd
 • Torri rheoliadau symud anifeiliaid gan gynnwys pasbortau gwartheg
 • Torri rheoliadau cludo anifeiliaid
 • Materion sy’n codi o ddiffyg cofrestru da byw
 • Torri rheoliadau sgil-gynnyrch anifeiliaid
 • Erlyniadau oherwydd esgeuluso anifeiliaid neu fod yn greulon tuag atynt 
 • Rheoli Anifeiliaid Gwyllt
 • Marchnadoedd
 • Lladd anifeiliaid
 • Mwgfeydd

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile