Cyfreithwyr Trawsgludo

Efallai mai dim ond unwaith neu ddwy yn eich bywyd y byddwch chi’n prynu cartref newydd. Rydym ni’n gwneud hynny bob dydd. Gadewch i’n cyfreithwyr eiddo arbenigol eich tywys yn gyflym ac yn ddidrafferth drwy’r broses, a gallwch fod yn dawel eich meddwl eich bod yn defnyddio pobl broffesiynol achrededig a’ch bod mewn dwylo da.

Trawsgludo yw enw’r broses gyfreithiol sy’n ofynnol ar gyfer trosglwyddo perchnogaeth eiddo o un person i’r llall. Weithiau fe’i defnyddir hefyd i gyfeirio at y broses o ail-forgeisio, cymryd les ar eiddo, ac amryw fathau eraill o drafodiadau eiddo.
 
Bydd eich cartref yn un o’r ymrwymiadau ariannol mwyaf y byddwch yn eu gwneud yn ystod eich oes. Diogelwch eich ased mwyaf drwy ddefnyddio gwasanaethau tîm sy’n arbenigo mewn trawsgludo eiddo preswyl.
 
Mae gan bob un o’n tîm arbenigol rif ffôn a chyfeiriad e-bost uniongyrchol. Gwyddom fod cyfathrebu yn bwysig a byddwn yn anfon yr wybodaeth ddiweddaraf atoch yn y modd ac ar yr amser sy’n addas i chi.
 
Rydym yn falch o fod wedi ein hachredu gan Lexcel, ac o fod ag Achrediad Cynllun Ansawdd Cymdeithas y Gyfraith ar gyfer Trawsgludo. 
 

“Hoffwn ddiolch i’r staff yn Abergwaun am eu heffeithiolrwydd a’u proffesiynoldeb wrth ymdrin â gwerthiant ein heiddo.”

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile