Betsan Powell
   • Betsan Powell
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Gwasanaethau Masnachol
  • Contact

   • 01792 529 644
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Llys Menter
   • Parc Ger y Llyn
   • Ffordd y Cwm Parc Anturiaeth
   • Abertawe
   • SA6 8QP
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775

Betsan Powell

Cyfarwyddwr a Phennaeth Gwasanaethau Masnachol

Mae Betsan yn arbenigwraig mewn cyfraith cwmnïau a chyfraith fasnachol, a chanddi brofiad eang o drafodiadau corfforaethol. Mae hi’n delio gydag ystod eang o faterion gan gynnwys gwerthu a phrynu busnesau a chwmnïau, cyd-fentrau, soddgyfranddaliadau, cytundebau cyfranddalwyr a phartneriaeth, bancio corfforaethol a chontractau masnachol.

Ymunodd Betsan â JCP fel Cyfarwyddwr o gwmni Redkite yng Ngorllewin Cymru ym mis Hydref 2013. Cyn hynny roedd Betsan yn Bartner gydag Acuity Legal yng Nghaerdydd.

Disgrifir Betsan fel “dibynadwy, cywrain ac effeithlon” (Legal 500 2009) ac yn “dda mewn trafodaethau masnachol” (Legal 500 2010) ac mae’n parhau i gael ei chymeradwyo yn adran Cyfraith Gorfforaethol a Masnachol argraffiad 2016 o’r Legal 500.

Mae’n rhugl yn y Gymraeg ac yn cynghori sawl un o’i chleientiaid trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Betsan yn chwarae rhan fawr mewn dau rwydwaith busnes yn Sir Benfro, sef Sbarc a Chlwb Cinio Busnes “Four Seasons” Sir Benfro.

Yn ei hamser hamdden, mae Betsan yn mwynhau cerdded ei chi, Siôn, ym mynyddoedd y Preseli.