Cynlluniau Oes - Cyfreithwyr Ewyllysiau a Phrofiant

Mae llawer o bethau y gallwn eu gwneud yn ystod ein hoes i sicrhau y bydd ein dymuniadau yn cael eu gwireddu ac y bydd ein teuluoedd wedi eu diogelu ar ôl i ni farw.
 
Mae pethau y gallwn ni eu gwneud hefyd i baratoi ar gyfer henaint, neu gynllunio ar gyfer adeg pan efallai na fyddwn yn gallu gwneud penderfyniadau drosom ein hunain mwyach. Er enghraifft, mae’n bosibl, tra eich bod yn iach ac yn ffit, i chi benodi pobl i reoli eich materion ariannol pe na byddech yn gallu gwneud hynny eich hunan oherwydd anaf neu salwch.
 
Gall ein tîm eich cynorthwyo chi a’ch teulu â’r canlynol:
 
• Ewyllysiau ac Ymddiriedolaethau
• Atwrneiaeth Arhosol
• Herio neu Ymdaeru Ewyllys neu Ymddiriedolaeth
• Y Llys Gwarchod
• Profiant
• Cynllunio Etifeddiaeth ac Ystadau
• Haen Cyfradd Sero i Breswylfeydd
 
Mae gwneud Ewyllys syml yn bwysig ac yn rhoi tawelwch meddwl. Er hynny ceir llawer o agweddau mwy cymhleth ar gynllunio am oes y gall ein tîm gynorthwyo â nhw hefyd. Hoffem ni fod yn gyfreithwyr i chi am weddill eich oes, felly dywedwch wrthym beth yw eich dymuniadau, a gall ein harbenigwyr eich tywys trwy’r meysydd cymhleth y mae angen i chi eu hystyried.
 
Gall marwolaeth anwylyd arwain at anghydfod teuluol yn aml. Gall yr anghydfodau fod yn gymhleth a pheri gofid ar adeg emosiynol. Rydym ni yn un o’r ychydig gwmnïau yng Nghymru sydd â’r arbenigedd angenrheidiol i ymdrin ag anghydfodau o’r fath, ac mae gennym ni enw da sydd wedi ei hen sefydlu yn y maes cymhleth hwn. Pan fo rhywun yn marw ac yn gadael asedau ar ei ôl, ceir potensial bob amser y bydd anghydfod yn codi hyd yn oed os yw wedi gadael Ewyllys. Adnabyddir hyn fel profiant cynhennus.
 
Mae nifer o aelodau o’n tîm wedi dilyn hyfforddiant Ffrindiau Dementia, felly os ydych chi neu anwylyd yn pryderu am unrhyw beth yn ymwneud â’ch cyfarfod cyntaf â ni, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud y broses yn rhwydd ac mor ddibryder â phosib.

 

"Roeddwn i’n teimlo bod yr ystâd mewn dwylo da ac y bydden nhw’n sicrhau na fyddai gormod o ofid na straen i’r teulu."

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile