Materion Amgylcheddol

Mae cyswllt anorfod rhwng amaethyddiaeth a’r amgylchedd sydd o’i chwmpas. Mae’n hanfodol bod ffermwyr yn gofalu am fioamrywiaeth a thirlun eu ffermydd er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyflawni systemau amaethyddol cynaliadwy.

Ym Mhractis Gwledig JCP, rydym yn cynrychioli ffermwyr a thirfeddianwyr gydag amrywiaeth eang o faterion amgylcheddol gan gynnwys hawliadau niwsans, llygredd, problemau draenio a gwastraff.

 • Hawliadau niwsans statudol neu breifat ar gyfer arogleuon neu sŵn yn deillio o ddefnydd amaethyddol.
 • Hawliadau niwsans statudol neu breifat yn deillio o ddefnydd heb fod yn amaethyddol, fel saethu colomennod clai neu chwaraeon moduro.
 • Llygredd dŵr.
 • Hawliadau llifogydd a dŵr ffo.
 • Anghydfodau draenio.
 • Materion ynni - ffermydd gwynt, bio-ynni.
 • Trwyddedau Atal a Rheoli Llygredd mewn ffordd Integredig
 • Tipio anghyfreithlon.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile