Cytundebau Ffermydd Gwynt

Mae ffermwyr yn cael mwy a mwy o geisiadau gan gwmnïau ynni sy’n cynnig Cytundebau Opsiwn a Phrydles ar gyfer ffermydd gwynt posibl. Bydd gan rai ffermwyr Gytundebau Opsiwn wedi bod ar waith ers blynyddoedd.

Ym Mhractis Gwledig JCP rydym yn gallu cynrychioli tirfeddianwyr ynghylch:
 
 • Trafod telerau cynnwys cytundebau ffermydd gwynt
 • Anghydfodau sy’n deillio o unrhyw Gytundeb Opsiwn neu Brydles ar gyfer fferm wynt
 • Anghydfodau sy’n codi yn ystod cyfnodau adeiladu ac adfer fferm wynt.
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile