Cyfreithwyr Eiddo Deallusol

Ni waeth a ydych chi’n fasnachwr unigol, yn fusnes bach neu ganolig, neu’n gwmni corfforaethol byd-eang, bydd eich eiddo deallusol yn rhan greiddiol o’ch busnes. Pa un a yw’n ymwneud â rhestrau cleientiaid neu batentau, mae eich eiddo deallusol yn offeryn hanfodol sydd, o’i harneisio’n iawn, yn gallu ychwanegu at eich ffrydiau incwm.

Yn gyffredinol, mae eiddo deallusol yn cynnwys yr hawliau / asedau canlynol:
 
• Hawlfraint
• Nodau masnach
• Patentau
• Dyluniadau
• Hawliau Bas Data
• Gwybodaeth gyfrinachol a medrusrwydd
Yn ogystal â bod yn ymwybodol o’ch hawliau eich hunan a sut i’w diogelu, mae hefyd angen i chi ddiogelu yn erbyn honiadau o dor hawlfraint trydydd parti. Mae angen i chi hefyd fod yn ymwybodol o’r materion yn ymwneud â diogelu data. 
 
Gallwn eich tywys trwy’r broses o nodi a diogelu eich asedau eiddo deallusol mewnol a’ch cynorthwyo i ddiogelu eich busnes rhag bygythiadau gan unrhyw drydydd parti allanol.
 
Mae ein tîm yn deall busnes ac yn arbenigwyr mewn ymdrin â materion eiddo deallusol cynhennus ac anghynhennus, felly beth am gysylltu â ni i weld a allwn ni helpu?

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile