Cyfraith Ceffylau

Rheolir y byd ceffylau gan gyfres helaeth o ddeddfwriaeth a chyfraith achos megis Deddf Anifeiliaid 1971, Deddf Lles Anifeiliaid 2006, Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2009 a Rheoliadau Cerbydau Ffordd (Adeiladwaith a Defnydd) 2006 sy’n rheoli’r cyfrifoldebau, y gofal, y defnydd a’r cludiant ar gyfer ceffylau.

Mae llawer o beryglon, ac os byddwch yn gweithredu’n groes i’r system reoleiddio hon, gall gwybodaeth fanwl a chynhwysfawr y Tîm Practis Gwledig fod o gymorth i chi. 
 
Rydym ni hefyd yn arbenigo mewn anghydfodau yn ymwneud â cheffylau, ac mae gwasanaeth datrys anghydfodau ar gael i ymdrin ag unrhyw broblemau sydd wedi codi wrth werthu neu brynu ceffyl (gan gynnwys prynu a gwerthu dros y ffin), adennill dyledion, esgeulustod milfeddyg, ac atebolrwydd o dan Ddeddf Anifeiliaid 1971.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile