Anafiadau Trychinebus

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi dioddef anaf difrifol, byddwch yn llwyr ymwybodol ei fod yn ddigwyddiad sy’n newid bywydau.

Fel pe na byddai’r boen, yr anabledd a’r straen yn ddigon, gall y goblygiadau ariannol fod yn ddifrifol iawn hefyd.
 
Gallwn leddfu peth o’r straen trwy ddarparu’r canlynol:
 
 • Sicrhau bod cyfreithwyr cymwys a phrofiadol ar gael, sy’n gweithio’n ddiflino bob dydd dros ddioddefwyr anafiadau trychinebus
 • Sicrhau bod tîm o feddygon a therapyddion ar gael sy’n gwybod sut i leihau anabledd a gwneud y mwyaf o allu pobl.
 • Deall bod goblygiadau ariannol difrifol i ddamwain ddifrifol fel arfer a’r gallu i sicrhau bod arian dros dro ar gael i ddiwallu anghenion dybryd.
 • Mae un o’r Cyfarwyddwyr yn ein tîm yn Ddirprwy Proffesiynol a gallwn ddarparu Gwasanaeth Dirprwy Llawn yn ogystal â rhoi cymorth a chyngor i Ddirprwy sydd eisoes yn gweithredu ar ran y teulu 

Cydnabyddir ein tîm fel un o’r cwmnïau cyfreithwyr mwyaf blaenllaw yng Nghymru yn y maes anafiadau gan brif ‘feiblau’r’ diwydiant: Chambers a’r Legal 500. 

Os byddwch yn ein cyfarwyddo ni mae’n debygol y byddwch yn gweithio gyda ni am sawl blwyddyn tra ein bod yn sicrhau'r canlyniad gorau posibl i chi. Rydym ni’n deall, fel chithau, nad rhodd ariannol yw iawndal, ond rhywbeth sy’n galluogi ein cleientiaid i fyw bywyd mor llawn â phosibl ar ôl eu damwain.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • Naomi Headley
   • Cynorthwyydd Cyfreithiol Israddedig - Esgeuluster Meddygol
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile