Meysydd Arbenigol

Mae ein timau cyfreithiol yn darparu gwasanaethau i sawl math o gleient, gan ddarparu cyngor cyfreithiol arbenigol mewn amryw o wahanol ddisgyblaethau.

Rydym yn credu bod nifer o’n gwasanaethau yn arbenigol, neu’n gweithredu mewn marchnad benodol lle mae gwybodaeth am fusnes y cleient neu’r sector busnes yn hollbwysig. Mae ein cleientiaid yn gwerthfawrogi profiad ac arbenigedd ein pobl. Mae llawer o’r gwaith hwn yn dod o bob rhan o Gymru a thu hwnt.
 
Mae sawl un o’n gwasanaethau mewn sectorau arbenigol wedi eu cymeradwyo gan brif feiblau’r diwydiant, a daw galw am ein harbenigedd yn aml o bob cwr o’r wlad.

Ystyriwn sawl un o’n gwasanaethau i fod yn arbenigol, neu’n gweithredu mewn marchnad benodol ble mae gwybodaeth o fusnes y cleient neu’r sector yn hollbwysig. Gwerthfawroga’n cleientiaid ein profiad a’n harbenigedd. Daw llawer o’r gwaith yma o Gymru gyfan a thu hwnt.

Mae sawl un o’n sectorau arbenigol wedi eu dyfarnu gan feiblau’r diwydiant ac mae galw am ein harbenigedd ar draws y wlad.

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile