Cytundebau Grwpiau Ffermwyr

Mae ffermwyr yn gynyddol yn cydweithio mewn mentrau i gynyddu’r enillion y maent yn eu cael o’u cynnyrch, ac i leihau’r costau y mae eu busnesau yn eu hysgwyddo.

Dylai pob ffermwr mewn grŵp o’r fath ddeall yn glir ei rwymedigaethau i aelodau eraill y grŵp, a hefyd deall y gofynion angenrheidiol ar gyfer bodloni galw’r manwerthwyr. Gall unrhyw doriad o’r gofynion hynny gan un ffermwr olygu bod pob ffermwr yn y grŵp yn dioddef, a dyna pam mae hi’n bwysig bod cytundebau ffurfiol, sy’n darparu gwarantiadau ac indemniad, wedi’u llunio i ddiogelu pob ffermwr unigol. Bydd rhai manwerthwyr yn darparu dogfennau cyfreithiol o’r fath a bydd angen cyngor ar ffermwyr ynglŷn â nhw.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile