Chwaraeon

Mae gan dîm Cyfraith Chwaraeon Cyfreithwyr JCP, sydd wedi ei leoli yn Abertawe, Caerdydd, Sir Gâr a Sir Benfro, enw da a gydnabyddir am ymdrin â chlybiau chwaraeon ac unigolion, a hynny ar gyfer sefydliadau proffesiynol ac amatur.

Mae’r adran hon o’n gwefan yn amlygu arbenigedd ein cyfarwyddwyr a’n cyfreithwyr ym maes chwaraeon. Fel tîm, rydym wedi gweithio ar faterion yn ymwneud â chwaraeon ar gyfer unigolion, timau a stadia am dros 10 mlynedd.

“Mae Macron yn tyfu’n gyflym iawn ac mae’r DU yn un o’n lleoliadau amlycaf. Rydym ni’n dechrau partneriaethau newydd bob blwyddyn, ac wrth wneud hynny mae angen cymorth cyfreithiol o’r radd flaenaf arnom ni. Rydym ni’n fodlon iawn ar ein cydweithrediad â Chyfreithwyr JCP, eu proffesiynoldeb a’u natur ragweithiol, ac rydym yn sicr y byddant yn parhau i’n cefnogi i gyflawni nodau pwysicach fyth.”

Gianluca Pavanello, Prif Weithredwr Macron

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile