Chwaraeon

Mae gan dîm Cyfraith Chwaraeon Cyfreithwyr JCP, sydd wedi ei leoli yn Abertawe, Caerdydd, Sir Gâr a Sir Benfro, enw da a gydnabyddir am ymdrin â chlybiau chwaraeon ac unigolion, a hynny ar gyfer sefydliadau proffesiynol ac amatur.

Mae’r adran hon o’n gwefan yn amlygu arbenigedd ein cyfarwyddwyr a’n cyfreithwyr ym maes chwaraeon. Fel tîm, rydym wedi gweithio ar faterion yn ymwneud â chwaraeon ar gyfer unigolion, timau a stadia am dros 10 mlynedd.

“Mae Macron yn tyfu’n gyflym iawn ac mae’r DU yn un o’n lleoliadau amlycaf. Rydym ni’n dechrau partneriaethau newydd bob blwyddyn, ac wrth wneud hynny mae angen cymorth cyfreithiol o’r radd flaenaf arnom ni. Rydym ni’n fodlon iawn ar ein cydweithrediad â Chyfreithwyr JCP, eu proffesiynoldeb a’u natur ragweithiol, ac rydym yn sicr y byddant yn parhau i’n cefnogi i gyflawni nodau pwysicach fyth.”

Gianluca Pavanello, Prif Weithredwr Macron

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile