Arwel Davies
   • Arwel Davies
   • Cyfarwyddwr- Cynlluniau Oes
  • Contact

   • 01348 871 013
   • View vcard
  • Department

  • Address

    • 01348 871 013

  Arwel Davies

  Cyfarwyddwr- Cynlluniau Oes

  Mae Arwel yn arbenigo mewn Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau, ac yn uchel iawn ei barch yn ardal Sir Benfro. Mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad o weithio yn y maes hwn, a chyda'i lu o gleientiaid nodedig, daw Arwel â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth i’r Tîm.

  Mae Arwel yn glerc lleyg ac yn canu gydag Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Mae hefyd yn Ymddiriedolwr a Chynghorwr i Ffrindiau’r Eglwys Gadeiriol ac yn Gadeirydd wedi ymddeol o Shalom. Mae Arwel yn rhugl yn y Gymraeg.

  Canmolir Arwel yn bersonol yn y “Legal 500” am ei arbenigedd mewn Treth Bersonol, Ymddiriedolaethau, a Phrofiant, ac fe’i disgrifir gan gleientiaid fel “gwybodus” yn argraffiad 2016.

  Cymhwysodd Arwel Davies fel Cyfreithiwr ym 1984 ac mae ef wedi gweithio ym maes Ewyllysiau a Phrofiant ers hynny