Mastiau Telathrebu

Mae cyfraith Telathrebu yn faes arbenigol lle mae angen cyfreithwyr profiadol sy’n deall cymhlethdodau’r deddfau a’r rheoliadau perthnasol.

Mae gennym ni ym Mhractis Gwledig JCP enw da yn y maes hwn, a gallwn ymdrin ag unrhyw ail-drafod telerau ar gyfer cytundebau opsiwn neu brydles sydd eisoes ar waith. Rydym hefyd wedi ymdrin â llawer o anghydfodau rhwng tirfeddianwyr a gweithredwyr y mastiau ynglŷn â’r defnydd o’u tir, yn ogystal ag anghydfodau o ran yr iawndal sy’n daladwy.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile