Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd

Pa un a ydynt yn Ddeintyddion, Milfeddygon neu Feddygon, mae gennym gyfoeth o brofiad o gynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i redeg eu busnesau, trwy ddarparu cyngor cyfreithiol arbenigol a chost-effeithiol, yn seiliedig ar ddirnadaeth drylwyr o’r sector gofal iechyd.

Mae’r ffaith fod gennym gyfreithwyr sy’n canolbwyntio ar wasanaethau cyfreithiol i ddeintyddion a phractisiau deintyddol, milfeddygon, fferyllwyr, cartrefi gofal, a llawer o ymarferwyr eraill sy’n gweithredu mewn maes cyffelyb, yn golygu ein bod yn gallu cynnig gwell cyfarwyddyd cyfreithiol arbenigol i ymarferwyr gofal iechyd.
 
Rydym yn deall, gan eu bod yn berchnogion busnes, bod angen i weithwyr proffesiynol gofal iechyd ganolbwyntio ar eu gwaith. Bydd ein cleientiaid yn gwerthfawrogi'r ymdrech a wnawn i'w galluogi i fwrw ymlaen â’u gwaith bob dydd o ofalu am eu cleifion.

 

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile