Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd

Pa un a ydynt yn Ddeintyddion, Milfeddygon neu Feddygon, mae gennym gyfoeth o brofiad o gynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i redeg eu busnesau, trwy ddarparu cyngor cyfreithiol arbenigol a chost-effeithiol, yn seiliedig ar ddirnadaeth drylwyr o’r sector gofal iechyd.

Mae’r ffaith fod gennym gyfreithwyr sy’n canolbwyntio ar wasanaethau cyfreithiol i ddeintyddion a phractisiau deintyddol, milfeddygon, fferyllwyr, cartrefi gofal, a llawer o ymarferwyr eraill sy’n gweithredu mewn maes cyffelyb, yn golygu ein bod yn gallu cynnig gwell cyfarwyddyd cyfreithiol arbenigol i ymarferwyr gofal iechyd.
 
Rydym yn deall, gan eu bod yn berchnogion busnes, bod angen i weithwyr proffesiynol gofal iechyd ganolbwyntio ar eu gwaith. Bydd ein cleientiaid yn gwerthfawrogi'r ymdrech a wnawn i'w galluogi i fwrw ymlaen â’u gwaith bob dydd o ofalu am eu cleifion.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile