Damweiniau ac Anafiadau

Adnabyddir cyfreithwyr JCP fel un o gwmnïau cyfreithwyr mwyaf blaenllaw Cymru ar gyfer achosion damweiniau ac anaf personol. Yn ogystal â hawliadau llai fel y rhai ar gyfer damweiniau ar y ffyrdd, rydym hefyd yn arbenigo mewn anafiadau trychinebus gan gynnwys anafiadau i’r pen ac anafiadau i’r asgwrn cefn.

Yn anffodus, mae damweiniau yn digwydd a gall colledion ariannol eraill a achoswyd o’u herwydd arwain at ofid a chaledi. Gall ein tîm o gyfreithwyr sy’n arbenigo mewn anaf personol eich cynorthwyo i hawlio unrhyw iawndal y gallech fod â hawl iddo.

Rydym yn addo y byddwn yn ymdrin â’ch achos gyda chydymdeimlad a charedigrwydd, ac yn darparu gwasanaeth proffesiynol gan gyfreithwyr profiadol ar yr un pryd.
 
Byddwn yn trefnu i’ch gweld yn ein swyddfeydd ledled de a gorllewin Cymru. Neu byddem yn hapus i gwrdd â chi yn eich cartref neu ymweld â chi yn yr ysbyty pe byddai eich sefyllfa neu anaf yn golygu nad ydych yn gallu teithio.
 
Felly, os ydych chi wedi bod yn ddigon anffodus i ddioddef anaf o ganlyniad i ddamwain o fewn y tair blynedd diwethaf, lle nad arnoch chi oedd y bai, ac yr hoffech gael sgwrs â ni yn rhad ac am ddim heb unrhyw ymrwymiad, naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, cysylltwch ag aelod o’n tîm profiadol a chyfeillgar.
 

Pwy fydd yn talu fy nghostau?

Yn ein cyfarfod cyntaf, sy’n rhad ac am ddim, byddwn yn trafod y gwahanol ffyrdd y gellid talu eich costau cyfreithiol. Fel arfer gallwn eich cynrychioli ar y sail na fydd cost i chi os na fyddwn ni’n ennill yr achos.
 

Pa mor gyflym y mae angen i mi weithredu?

Mae terfynau amser llym yn berthnasol os ydych yn dymuno mynd ag achos anaf personol ymhellach. Dylech gysylltu â ni cyn gynted â phosib felly.
 
Mae gennym unigolion yn y tîm sy’n aelodau o Banel Anaf Personol Cymdeithas y Gyfraith, Y Gymdeithas Anafiadau i’r Asgwrn Cefn, Panel Cyfreithwyr Headway, Y Gymdeithas Cyfreithwyr Anaf Personol a’r Gymdeithas Cyfreithwyr Damweiniau ar y Ffyrdd. Pwy bynnag o’n Tîm Anaf Personol y byddwch yn ei gyfarwyddo, bydd yn eich cynrychioli gyda’r arbenigedd a’r cydymdeimlad yr ydych yn ei haeddu.

 

"Yn hynod effeithlon ac yn barod i helpu bob amser. Mae aelod o’r teulu wedi  defnyddio JCP hefyd ac yn canmol y cwmni cymaint â minnau. Diolch yn fawr!"

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • Naomi Headley
   • Cynorthwyydd Cyfreithiol Israddedig - Esgeuluster Meddygol
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile