Elinor Laidlaw
   • Elinor Laidlaw
   • Cyfarwyddwr - Esgeuluster Meddygol
  • Contact

   • 01792 529 698
   • View vcard
  • Address

   • Llys Menter
   • Parc Ger y Llyn
   • Ffordd y Cwm Parc Anturiaeth
   • Abertawe
   • SA6 8QP
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775

Elinor Laidlaw

Cyfarwyddwr - Esgeuluster Meddygol

Mae Elinor yn broffesiynol ac yn hawdd mynd ati, ac mae hi'n deall bod cleientiaid yn aml wedi bod drwy amgylchiadau aruthrol o anodd cyn penderfynu bwrw ymlaen ag achos o esgeuluster meddygol. Mae Elinor yn gweithio'n agos gyda chleientiaid unigol a'u teuluoedd, ac yn sicrhau bod y broses gyfreithiol yn cael ei hegluro mewn modd hawdd ei ddeall gyda'r nod o sicrhau'r canlyniad gorau posibl i bob cleient.

Mae llwyth achosion Elinor yn cwmpasu ystod eang o faterion meddygol cymhleth, gan gynnwys gweithredu ar ran cleientiaid mewn achosion sy'n ymwneud ag oedi wrth roi diagnosis a thriniaeth ar gyfer achosion o ganser, achosion orthopedig a thorri braich neu goes i ffwrdd, achosion gynaecolegol, ac achosion lle mae cleientiaid, yn anffodus, wedi marw o ganlyniad i esgeuluster, gan gynnwys cynrychioli teuluoedd sydd mewn profedigaeth yn ystod ymchwiliadau a gwrandawiadau cwêst.

Mae Elinor hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Keith Thomas, Pennaeth y Tîm Gwasanaethau Anafiadau, a Matthew Owen, Pennaeth y Tîm Esgeuluster Meddygol, drwy roi cymorth a chefnogaeth i gleientiaid a'u teuluoedd mewn achosion lle mae cleient wedi cael anaf i'r ymennydd o ganlyniad i esgeuluster meddygol.

Mae Elinor yn aelod o APIL (Cymdeithas Cyfreithwyr Anafiadau Personol) ac yn Gynrychiolydd Is-adran Cyfreithwyr Iau Gorllewin Cymru ar y Pwyllgor Cenedlaethol, ac yn cynrychioli cyfreithwyr iau yn ardal de-orllewin Cymru, gan leisio unrhyw faterion neu bryderon a allai fod ganddynt yn ystod cyfarfodydd dwywaith y flwyddyn y Pwyllgor Cenedlaethol yng Nghymdeithas y Cyfreithwyr yn Llundain.

Graddiodd Elinor o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn y Gyfraith yn 2015, ac aeth ymlaen i ennill ei gradd Meistr yn y Gyfraith yn ogystal â chwblhau ei Chwrs Ymarfer Cyfreithiol ym Mhrifysgol Abertawe yn 2016, gan ennill Rhagoriaeth yn y ddau gymhwyster. Dechreuodd Elinor ei chontract hyfforddi gyda JCP ym mis Medi 2016, a chymhwyso yn Gyfreithiwr ym mis Medi 2018.

Ar wahân i'r gwaith, mae Elinor yn mwynhau teithio ac mae wrth ei bodd yn treulio amser gyda’i theulu a chymdeithasu â ffrindiau. Mae Elinor hefyd yn mwynhau pobi ac mae hi'n gogyddes frwdfrydig.

Mae Elinor yn rhugl yn y Gymraeg ac mae'n hapus iawn i roi cyngor cyfreithiol drwy gyfrwng y Gymraeg.