Ynni

Mae ein Cyfarwyddwr Michael Williams yn un o'r arbenigwr cyfreithiol mwyaf blaenllaw yng Nghymru ym maes datblygu a gweithredu safleoedd a busnesau ynni adnewyddadwy ac ynni na ellir ei adnewyddu.

Mae wedi adeiladu portffolio o gleientiaid lleol a chenedlaethol, ac mae ef a’i dîm yn tywys cleientiaid trwy’r broses gyfan, o’r ymgynghoriad, datblygu a chomisiynu cyfleusterau, hyd at ddatrys anghydfodau ynglŷn â chytundebau ar gyfer prosiectau ynni haul, ffermydd gwynt, a phrosiectau anadnewyddadwy fel mwyngloddio.
 
Oherwydd ein bod yn darparu gwasanaethau eang i gleientiaid ein practis gwledig, rydym hefyd wedi hen arfer ag ymdrin â materion sydd yn effeithio’n gynyddol ar ddatblygwyr a thirfeddianwyr gwledig.
 
Mae ein cleientiaid masnachol yn galw arnom yn rheolaidd i ddarparu arweiniad neu i chwilio am ddatrysiad pan fo materion yn codi ynglŷn â chytundebau masnachol ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy, neu ynni na ellir ei adnewyddu. Rydym hefyd yn brofiadol mewn cynghori a chynrychioli yn ystod achosion rheoleiddiol yn ymwneud ag ynni.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • Naomi Headley
   • Cynorthwyydd Cyfreithiol Israddedig - Esgeuluster Meddygol
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile