Georgia Davies
   • Georgia Davies
   • Ariannydd Cyfreithiol
  • Contact

   • 01792 773 773
   • View vcard
  • Department

  • Address

    • 01792 773 773

  Georgia Davies

  Ariannydd Cyfreithiol

  Ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd.
  Mae Georgia yn Ariannydd Cyfreithiol o fewn ein Hadran Gyllid ac mae’n gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Cyllid, Nicola Watson.

  Cychwynnodd Georgia gyda JCP yn 2013 fel Prentis Ariannydd Cyfreithiol dan hyfforddiant ac mae wedi cwblhau ei AAT lefel 1 a 2 gyda hyfforddiant ACO. Mae Georgia hefyd yn rhugl yn y Gymraeg.
   
  Y tu allan i’r gwaith mae Georgia yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu a’i ffrindiau.