Cwmni cyfreithiol rhanbarthol yw Cyfreithwyr JCP sydd â swyddfeydd yn Abertawe, Caerdydd, Caerffili, Sir Gaerfyrddin, Y Bont-faen, Sir Benfro a Pontypridd. Mae ein pobl yn arbenigo mewn amrywiaeth eang o wasanaethau, gan gynnwys: Trawsgludo, Eiddo Masnachol, Ewyllysiau a Phrofiant, Cyfraith Teulu, Ysgariad a Materion Plant, Amaethyddiaeth a Materion Gwledig, Cyfraith Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol trwy gontract allanol, Anaf Personol ac Anafiadau Difrifol, ac ystod eang o wasanaethau i fusnesau.

Ein Cynnig Cymraeg


Covid 019 – Diweddariad

I gefnogi Llywodraeth Cymru rydym wedi gweithredu ein strategaeth gweithio gartref yn gyfan gwbl.
O safbwynt ein cleientiaid, ni fydd newid mawr i’n gwasanaeth, gydag e-byst a galwadau ffôn yn ein cyrraedd fel arfer.
Rydym yn cymryd camau i gynorthwyo gydag oedi’r clefyd ac i sicrhau rhediad di-dor ein busnes. Lles ein staff yw ein blaenoriaeth bob amser.
I ddarllen mwy am y gweithdrefnau dros dro yr ydym wedi gweithredu dilynwch y ddolen i’n gwefan Saesneg www.jcpsolicitors.co.uk/covid-19.

Sut gallwn eich helpu?

Please enter your name
Please enter your email
Please enter the verification code