Cytundebau Rhannu Ffermio

Mae Cytundebau Rhannu Ffermio yn gweithredu pan fo dau barti yn ffermio’r un tir ar y cyd. Fel arfer byddant yn cynnwys perchennog neu denant tir fferm yn cytuno ar gontract â ffermwr sy’n gweithio.

Mater i’r partïon yw manylion y contract rhannu ffermio ond yn aml mae’n cynnwys y tirfeddiannwr yn darparu tir ac adeiladau fferm, offer gosodedig a pheiriannau, y gwaith cynnal a chadw mawr ar yr adeiladau, a’i arbenigedd, tra bod y ffermwr sy’n gweithio yn darparu llafur, peiriannau maes a pheiriannau symudol, a’i arbenigedd. Rhennir costau eraill fel prynu hadau, gwrtaith a bwyd anifeiliaid.

Os oes unrhyw fenter da byw yn bodoli caiff perchnogaeth yr anifeiliaid ei rannu ar y sail bod pob parti yn berchen ar ran o bob anifail, bod pob parti yn cael ei wobrwyo â rhan o gynnyrch y fferm y mae ef neu hi yn rhydd i’w werthu fel y mae’n dymuno, ac mae pob parti yn llunio ei gyfrifon ei hun ac yn gyfrifol am ei drethi a’i ffurflenni TAW ei hun.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile