Gwasanaethau Cyfreithiol i Fenthycwyr

Rydym yn gwasanaethu ystod eang o gleientiaid sy’n fenthycwyr, yn amrywio o gymdeithasau adeiladu lleol i fanciau mawr ac adnabyddus y stryd fawr.

Wrth wneud hynny, rydym yn ymdrin â chymysgedd o drafodiadau gan gynnwys adfeddiannu niferus, trafodiadau cymhleth, ymgyfreitha a datrys anghydfodau.
 
Mae gan Gyfreithwyr JCP fwy na 25 mlynedd o brofiad o ddarparu gwasanaethau cyfreithiol arbenigol ar ran cleientiaid sy’n fenthycwyr, yn genedlaethol ac yn rhanbarthol.
 
Mae ein cleientiaid yn gwerthfawrogi ein lefelau uchel o wasanaeth personol ynghyd â’n gwybodaeth ragorol a’n strwythurau prisio effeithiol. Mae llwyddiant ein gwasanaethau cyfreithiol i fenthycwyr yn seiliedig ar ein buddsoddiad mewn technoleg, ein pobl brofiadol a’r prosesau effeithlon yr ydym wedi eu datblygu dros y blynyddoedd.
 
Rydym ni’n rhoi pwyslais ar ddarparu gwasanaeth personol o safon uchel. Mae ein perthynas â’n cleientiaid yn hollbwysig i ni ac rydym ni’n cydnabod yr angen am gyfathrebu rhwydd a chyfarfodydd rheolaidd o ansawdd da gyda phartneriaid.
 
Rydym yn credu ein bod yn darparu ateb proffesiynol ond fforddiadwy.

 

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile