Y Llys Gwarchod

Mae’r Llys Gwarchod yn bodoli i ddarparu cymorth i bobl nad oes ganddynt y gallu meddyliol i wneud eu penderfyniadau eu hunain ynglŷn â’u lles, eu hiechyd, eu heiddo a’u harian. Mae Cyfreithwyr JCP yn cynnig gwasanaeth penodedig, sy’n uchel ei barch yn yr ardal, ac sy’n ymdrin â phob agwedd ar y maes arbenigol hwn o’r gyfraith.

Gall diffyg gallu meddyliol godi o ganlyniad i anaf i’r ymennydd, neu gall fod yn gysylltiedig â chlefyd neu anhwylder. Nid yw wedi ei gyfyngu i bobl o oedran penodol; gall fod dros dro neu’n barhaol, a bydd y graddau a’r effaith yn amrywio o un unigolyn i’r llall.
 
Gall Y Llys Gwarchod neilltuo ei bwerau i berson arall os oes angen gwneud penderfyniadau parhaus ar gyfer y dyfodol. Cyfeirir at y person y neilltuir y pwerau hyn iddo fel Dirprwy.

 

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile