Y Llys Gwarchod

Mae’r Llys Gwarchod yn bodoli i ddarparu cymorth i bobl nad oes ganddynt y gallu meddyliol i wneud eu penderfyniadau eu hunain ynglŷn â’u lles, eu hiechyd, eu heiddo a’u harian. Mae Cyfreithwyr JCP yn cynnig gwasanaeth penodedig, sy’n uchel ei barch yn yr ardal, ac sy’n ymdrin â phob agwedd ar y maes arbenigol hwn o’r gyfraith.

Gall diffyg gallu meddyliol godi o ganlyniad i anaf i’r ymennydd, neu gall fod yn gysylltiedig â chlefyd neu anhwylder. Nid yw wedi ei gyfyngu i bobl o oedran penodol; gall fod dros dro neu’n barhaol, a bydd y graddau a’r effaith yn amrywio o un unigolyn i’r llall.
 
Gall Y Llys Gwarchod neilltuo ei bwerau i berson arall os oes angen gwneud penderfyniadau parhaus ar gyfer y dyfodol. Cyfeirir at y person y neilltuir y pwerau hyn iddo fel Dirprwy.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile