Cwmnïau Cyfyngedig

Mae gan sawl aelod o’n tîm fuddiannau ffermio ac amaethyddol y tu allan i’r gweithle. Rydym ni eisiau i chi fod yn ffyddiog ein bod yn deall y gymuned wledig, ei chryfderau a’i heriau yn llawn.

Gall ein Tîm Practis Gwledig arbenigol, sydd wedi ei leoli yng Nghymru, eich cynorthwyo gydag ystod eang o wasanaethau cyfreithiol, pa un a ydych chi angen cymorth cyfreithiol â busnes amaethyddol, neu eich bod yn unigolyn y mae eich gofynion cyfreithiol yn cynnwys elfen amaethyddol neu wledig.

Mae’r Cwmni ar Banel yr NFU dros ardal de a gorllewin Cymru ers 2008, ac rydym hefyd yn cynrychioli aelodau’r NFU ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol, a gallwn gynnig gostyngiad o 12.5% ar wasanaethau penodol i aelodau Ffermwyr a Thyfwyr yr NFU.
 
Rydym yn ymarferol ac yn realistig ein hymagwedd. Rydym yn rhoi amcangyfrif clir o’r costau, ac mewn rhai sefyllfaoedd gallwn hefyd weithio ar sail pris penodol.
 
Mae’r tîm Practis Gwledig yn JCP wedi’i asesu ar hyn o bryd fel cwmni Band 1 gan yr arweinlyfr cyfreithiol Chambers and Partners ac fel un o’r cwmnïau gorau yng Nghymru yn adran Amaeth ac Ystadau y Legal 500.
 
 

“Mae ganddynt adran arbenigol, a byddwn yn argymell fy holl gleientiaid yng Nghymru i fynd atynt.”

Dyfyniad gan glient a roddwyd i Chambers & Partners (Argraffiad 2016)

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile