Cyfreithwyr Ansolfedd

Cydnabyddir ein tîm ansolfedd yn y cyfeiriadur Legal 500 fel un o'r darparwyr mwyaf blaenllaw ar gyfer gwasanaethau ansolfedd yng Nghymru.

Rydym yn gweithredu ar ran ymarferwyr ansolfedd a swydd-ddeiliaid yng Nghymru a Lloegr, boed hynny yn eu swyddogaeth fel Diddymwyr, Gweinyddwyr, Derbynwyr (gan gynnwys Derbynwyr Arwystl Sefydlog a Derbynwyr y Ddeddf Cyfraith Eiddo), Goruchwylwyr neu Ymddiriedolwyr ar gyfer Methdaliad.
 
Hefyd, mae ein harbenigedd helaeth yn ein galluogi i ddarparu amrywiaeth o gyngor ar ansolfedd i fusnesau, gan gynnwys ymdrin â chwsmeriaid sy’n fethdalwyr a/neu eu swydd-ddeiliaid, a rhoi cyngor o dan amgylchiadau pryd y  gallai’r cleientiaid busnes eu hunain fod yn wynebu proses ansolfedd, megis penodi gweinyddwyr.
 
Rydym hefyd yn darparu cyngor i unigolion yn rheolaidd ar bob math o faterion ansolfedd, gan gynnwys cyflwyno neu ymateb i ddeisebau methdaliad, a hawliadau a gaiff eu dwyn gan swydd-ddeiliaid yn ymwneud â chartref y teulu.
 
Mae ein harbenigedd yn y maes hwn yn cynnwys:
 
 • Ansolfedd Corfforaethol/Partneriaeth
 • Ansolfedd Personol
 • Deisebau diffygdalu
 • Hawliadau tanbrisio/ffafrio
 • Hawliadau camwaith
 • Adfer asedau
 • Cymorth Ymgyfreitha ar gyfer Swydd-ddeiliaid Ansolfedd
 • Achub Cwmnïau
 • Anghymwyso Cyfarwyddwyr/Achosion Gorchymyn Cyfyngu Methdaliad
 • Rhannu cwmnïau
 • Atgyfansoddi ac ad-drefnu solfent
 • Prynu cyfranddaliadau yn ôl
 • Gweithredu ar ran swydd-ddeiliaid mewn cysylltiad â gwerthu eiddo ac asedau (gan gynnwys pecynnau parod)
 • Gweithredu ar ran prynwyr oddi wrth weinyddwyr/diddymwyr
 • Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth)
 • Cyngor ar ddileu swyddi
 • Gweithredu ar ran Derbynwyr Arwystl Sefydlog a Derbynwyr y Ddeddf Cyfraith Eiddo, gan gynnwys dilysu penodiadau a materion trafodiadau ac ymgyfreitha.

Fel arbenigwyr, rydym yn deall mai ychydig iawn o gyllid sydd gan swyddogion yn aml i’w ddefnyddio ar gyfer costau cyfreithiol. O ganlyniad i hyn, rydym yn fodlon gweithredu ar sail ffi amodol mewn achosion priodol ac rydym hefyd yn cynghori ar gyllid ymgyfreitha pan fo angen hynny

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • Naomi Headley
   • Cynorthwyydd Cyfreithiol Israddedig - Esgeuluster Meddygol
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile