Cyfreithwyr Panel Yr NFU

Yma ym Mhractis Gwledig JCP rydym yn ymfalchïo yn ein penodiad i fod yn gyfreithwyr Panel yr NFU ar gyfer de Cymru. Rydym wedi bod ar y Panel ers 2008 erbyn hyn, ac yn mwynhau’r berthynas waith agos sydd gennym â’r NFU o ganlyniad i hynny. Rydym yn cynrychioli Aelodau’r NFU sydd yn cael eu cyfeirio atom drwy ganolfan Callfirst yr NFU, gan ymdrin ag unrhyw ymholiadau cyfreithiol sydd gan aelodau’r NFU ynglŷn â’u busnesau ffermio.

Hefyd, ar y cyd â’r NFU, rydym yn cynnig cynigion arbennig i’w aelodau.

Mae aelodau o’r cwmni yn mynd i ddigwyddiadau a fynychir neu a drefnir gan yr NFU, a byddwn yn aml yn cymryd rhan ar unrhyw stondin sydd gan yr NFU yn y digwyddiadau hynny. Mae ein stondin yn Sioe Frenhinol Cymru wedi ei leoli yn adeilad yr NFU, gan olygu bod gennym ganolfan ddelfrydol i gwrdd â chleientiaid presennol a rhai newydd.

Ewch i NFU i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Practis Gwledig JCP yn un o ddim ond 2 gwmni cyfreithiol yng Nghymru, a dim ond 16 ym Mhrydain, sy’n darparu ystod eang o gyngor cyfreithiol i aelodau’r NFU.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile