Gwasanaethau i Landlordiaid

Mae gan ein timau eiddo dros 20 mlynedd o brofiad o gynghori landlordiaid. Gall hyn amrywio o ddarparu Cytundebau Tenantiaeth i helpu i gael gwared â thenantiaid sy’n achosi problemau yn eich eiddo.

Mae’r farchnad rentu yn newid drwy’r amser, felly pa un a ydych chi’n Landlord tro cyntaf gydag un eiddo neu fod gennych sawl eiddo a’ch bod yn awyddus i newid eich cynghorwyr, rhowch alwad i’n tîm i weld sut y gallwn ni eich helpu.

Rydym ni hefyd yn cynnal gweithdai rheolaidd yn rhad ac am ddim i’n cleientiaid ar faterion yn ymwneud â Landlord a Thenant. I gofrestru ar gyfer y digwyddiadau hyn anfonwch e-bost at events@jcpsolicitors.co.uk

 

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile