Cytundebau Llogi Da Byw

Gyda chytundeb llogi da byw, sydd yn dueddol o fod yn fwy cyffredin yn y sector llaeth na’r sectorau da byw eraill, mae’r perchennog yn darparu tir, cwota, cyfleusterau a chyfrif banc gyda chyfalaf gweithredol, tra bod y contractwr yn darparu arbenigedd, buchod, peiriannau a llafur.

Gall hyn ddarparu ateb ymarferol pan fo’r perchennog presennol yn dymuno lleihau’r amser y mae’n ei dreulio yn gweithio ar y fferm, a phan nad oes gan y contractwr, neu ffermwr ifanc yn aml, y cyfalaf gweithredol i gychwyn busnes ffermio yn ei hawl ei hun.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile