Cyfreithwyr Eiddo Masnachol

Beth bynnag yw maint eich busnes neu'r diwydiant yr ydych yn gweithio ynddo, mae'n debygol y byddwch yn wynebu gorfod gwneud penderfyniadau pwysig ynghylch eiddo.

Yn yr un modd, os ydych yn berchen ar eiddo masnachol yr ydych yn ei brydlesu, nid yw sicrhau tenantiaid dibynadwy a fydd yn sicrhau eich bod yn gweld elw ar eich buddsoddiad yn syml bob tro. Dyna pam yr ydym ni yn JCP wedi dethol tîm o gyfreithwyr eiddo masnachol arbenigol. Pa un a ydych yn landlord, yn denant neu’n ddatblygwr, gallwch ddisgwyl y gwasanaeth gorau gan JCP. Ein haddewid i chi yw gweithredu er eich lles gorau bob amser; gan weithio gyda chi i ddod o hyd i atebion wedi'u teilwra sy'n diwallu eich anghenion – yn ymarferol ac yn fasnachol.

Rydym wedi bod yn darparu cyngor eiddo masnachol arbenigol, gan gynghori cleientiaid masnachol ynglŷn â phenderfyniadau eiddo ers dros 20 mlynedd. Rydym wedi gweithredu ar ran ystod eang o gleientiaid gan gynnwys datblygwyr eiddo, cymdeithasau tai, buddsoddwyr a busnesau. Mae gennym ni hefyd arbenigedd penodol mewn eiddo a thir amaethyddol.

Rydym wedi magu ymwybyddiaeth o’r tueddiadau mewn marchnadoedd manwerthu, swyddfeydd ac eiddo diwydiannol, ac mae hyn yn ein galluogi i ddarparu cyngor sy’n gyfredol ac yn realistig. O gaffael a gwaredu eiddo busnes i adeiladu ac ailddatblygu safleoedd, mae gan ein cyfreithwyr eiddo masnachol y profiad angenrheidiol i’ch arwain yn rhwydd drwy brosesau, trafodiadau a phenderfyniadau cymhleth.

Mae ein tîm Ymgyfreitha Eiddo Masnachol hefyd yn cynorthwyo cleientiaid yn rheolaidd gyda phob math o anghydfodau eiddo masnachol, gan ddatrys hyd yn oed yr anghydfodau mwyaf cymhleth a gwerth uchel, yn aml heb fod angen achos llys.

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile