Ein Gwasanaethau

Yn JCP, mae ein tîm, sy’n tyfu, o gyfreithwyr ymroddedig yn darparu cyngor cyfreithiol o’r safon uchaf i fusnesau ac unigolion ym mhob rhan o’r gymuned leol. Ein nod yw hwyluso bywydau ein cleientiaid wrth symleiddio sefyllfaoedd a dod o hyd i atebion sydd wedi eu teilwra i ddiwallu eu hanghenion.
 
Prif bwyslais ein cwmni yw helpu ein cleientiaid i symud o’r naill gam i’r llall mewn modd mor ddidrafferth â phosib; boed hynny ar gyfer trafodiadau eiddo, materion teuluol neu anghydfodau masnachol. Pan eich bod yn cyfarwyddo cyfreithiwr o JCP, gallwch fod yn sicr y bydd eich achos yn nwylo arbenigwr yn y maes penodol hwnnw o’r gyfraith.
 
Gallwch ddibynnu arnom i ymdrin ag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sydd gennych yn brydlon bob amser, gan esbonio’n glir y dewisiadau sydd ar gael i chi.

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile