Contractau Masnachol

Contractau masnachol sy’n ffurfio’r fframwaith y mae’n rhaid i bob busnes weithredu oddi mewn iddo. Mae rhai yn anffurfiol, rhai yn gysylltiedig, a nifer ohonynt yn hollbwysig i sicrhau parhad a thwf busnes.

Nid yw cytundebau yn cael eu cwblhau bob amser drwy ysgwyd llaw, er ein bod yn deall y gallech weithiau ddymuno i bethau fod felly. Mae ein tîm yn arbennig o fedrus mewn darparu cyngor doeth ac mewn paratoi gwaith papur ymarferol. Nid ydym yn gorwneud eich trefniadau, ond yn hytrach yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig.
 
Gallwn baratoi, trafod a chynghori ar ystod lawn o gytundebau masnachol, gan gynnwys telerau ac amodau masnach, cytundebau asiantaeth a dosbarthu, contractau gweithgynhyrchu a chyflenwi, cytundebau a rheoli cyfleusterau, masnachfreintiau, nawdd, cystadlaethau a chytundebau masnachol wedi eu teilwra.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • Naomi Headley
   • Cynorthwyydd Cyfreithiol Israddedig - Esgeuluster Meddygol
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile