Hawliadau yn erbyn Gweithwyr Proffesiynol

O dan arweiniad y Cyfarwyddwyr Kevin O’Brien, cydnabyddir ein Tîm Esgeuluster Proffesiynol fel un o’r prif dimau yng Nghymru gan ‘Feibl’ y diwydiant, y “Legal 500”.

Mae’r tîm yn elwa ar fod â blynyddoedd lawer o brofiad o gynrychioli sefydliadau ariannol, busnesau ac unigolion, mewn hawliadau yn ymwneud â phob math o weithwyr proffesiynol gan gynnwys cyfreithwyr, tirfesurwyr, penseiri a chynghorwyr ariannol annibynnol.

Mae rhai o achosion diweddaraf a chyfredol y tîm yn cynnwys:
 
 • Ennill iawndal sylweddol (£miliynau) dros gleientiaid yn dilyn achos a barodd am 16 diwrnod o hawliad yn erbyn eu cyn-gyfreithwyr am esgeuluster a thorri dyletswydd wrth werthu busnes. 
 • Ennill iawndal sylweddol dros gleientiaid drwy ddod i delerau ar hawliad yn erbyn eu cyn-gyfreithwyr am esgeuluster wrth gynnal achos o ymgyfreitha.
 • Llwyddo mewn hawliad yn erbyn cyfreithwyr ynglŷn â chynllun buddsoddiad bancio tir twyllodrus honedig 
 • Llwyddo i ddod i delerau ar hawliad ar ran claf y Llys Gwarchod yn erbyn Cynghorwr Ariannol Annibynnol yn dilyn buddsoddiadau sylweddol a gollwyd mewn banc Ewropeaidd a ddiddymwyd
 • Cein cyfarwyddo’n aml mewn hawliadau yn erbyn cyfreithwyr a thirfesurwyr/priswyr mewn hawliadau sy’n codi o drafodiadau tir – preswyl a masnachol
 • Cael ein cyfarwyddo’n aml mewn hawliadau yn erbyn cyfreithwyr ynglŷn ag ewyllysiau yr honnir eu bod wedi eu drafftio’n esgeulus.
 
Os oes gennych chi achos yr hoffech ei drafod â ni, cysylltwch ag un o’n Tîm Arbenigol.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile