Cyfreithwyr Anghydfodau Busnes

Bydd sawl busnes yn wynebu anghytuno neu anghydfod â busnes arall, corff arall, neu unigolyn ar ryw adeg. Rydym ni’n canolbwyntio ar gyflawni eich amcanion masnachol yn wyneb yr heriau anoddaf.

Gwyddom fod yn rhaid i ni wneud yr hyn a allwn i weithio o fewn eich amserlen a’ch cyllideb chi. Byddwn yn ystyried pa un a oes gwir angen cymryd camau cyfreithiol ac yn esbonio’n glir beth yw’r canlyniad mwyaf tebygol. Cymerwn agwedd ddoeth, gymesur, ac ystyriol o gostau ar gyfer pob anghydfod o’r cychwyn cyntaf, a byddwn yn rhoi cyngor ymarferol mewn iaith hawdd ei deall.
 
Mae ein gwasanaeth Anghydfodau Busnes yn ymdrin ag anghydfodau cyffredinol mewn busnes, anghydfodau yn y byd adeiladu a’r byd chwaraeon, ac ansolfedd.
 
Byddwn yn eich cynghori ar sut i osgoi anghydfod ac ar arfer orau, yn ogystal â darparu cyngor y tu ôl i’r llenni ar sut i ddatrys anghydfod yn anffurfiol ar y dechrau pan fo hynny’n bosibl. Pan na ellir osgoi anghydfod, mae’r sgiliau a’r profiad gennym ni i’ch helpu i gyflawni’r datrysiad iawn. Rydym yn deall yr heriau, yn rhoi sylw arbennig i fanylion, a chawn ganlyniadau da yn gyson.
 
Mae ein cleientiaid yn cynnwys busnesau ac unigolion o bob cwr o Gymru a Lloegr. Rydym o ddifrif ynglŷn â’n perthynas â’n cleient. Rydym yn ddigon mawr i ddarparu cyngor arbenigol mewn sawl maes, ond yn ddigon bychan i ddarparu gwasanaeth personol o’r safon uchaf. I’r perwyl hwnnw byddem yn falch iawn o gael sgwrs anffurfiol â chi er mwyn asesu sut y gall JCP eich cynorthwyo ymhellach.
 
"Roedd hwn yn achos anodd a chawsom ganlyniad boddhaol iawn. Roeddwn i a’m cyd-gyfarwyddwr yn falch iawn bod rhywun, am unwaith, wedi cyflawni’r hyn a addawyd."

 

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile