Manylion Cyswllt

Mae gennym dimoedd lleol yn Abertawe, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Bro Morgannwg, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf. Rydym yn gweithio ar hyd De, Dwyrain a Gorllewin Cymru ac ymhellach os ydyw'n briodol. Byddwn yn hapus iawn i drafod eich gofynion gyda chi ac os na allwn ni helpu gwnawn ein gorau i’ch cyfeirio at rywun all wneud.  Fe atebwn unrhyw ymholiad ar yr un diwrnod os ei wneir cyn 3yp. Am ymholiadau a wneir ar ôl 3yp fe gysylltwn â chi’r diwrnod gwaith canlynol. Os oes angen ymateb yn gynt rhowch wybod. Nodwch fod pob galwad ffôn wedi ei recordio.  Gallwch hefyd gysylltu â ni ar e-bost law@jcpsolicitors.co.uk.

Prif Swyddfa Abertawe

Llys Menter
Parc Ger y Llyn
Ffordd y Cwm
Parc Anturiaeth
Abertawe
SA6 8AH

 • Ffôn: 01792 773 773
 • Ffacs: 01792 774 775
Swyddfa Caerffili

Ty Cennydd
Stryd y Castell
Caerffili
CF83 1NZ

 • Ffôn:  029 2086 0628
Swyddfa Caerdydd

15 St. Andrews Crescent
Caerdydd
CF10 3DB

 • Ffôn:  029 2022 5472
 • Ffacs: 029 2022 8462
Swyddfa Caerfyrddin

Tŷ Gelli Aur
10 Stryd y Cei
Caerfyrddin
SA31 3JT

 • Ffôn: 01267 234 022
 • Ffacs: 01267 231 867
Swyddfa’r Bont-faen

Y Pafiliwn
60 Eastgate
Y Bont-faen
Bro Morgannwg
CF71 7AB

 • Ffôn : 01446 771742
Swyddfa Abergwaun

Sycamore Lodge
Strŷd Hamilton
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9HL

 • Ffôn: 01348 873 671
 • Ffacs: 01348 874 048
Swyddfa Hwlffordd

Oak Corner
Canolfan Busnes Hwlffordd
Llys Myrddin
Winch Lane
Hwlffordd
SA61 1SB

 • Ffôn: 01437 764 723
 • Ffacs: 01437 760 493
Swyddfa Tyddewi

Cysgod y Twr
The Pebbles
Tyddewi
SA62 6RD

 • Ffôn: 01348 873 671
 • Ffacs: 01348 874 048