Manylion Cyswllt

Mae gennym dimoedd lleol yn Abertawe, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Bro Morgannwg, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf. Rydym yn gweithio ar hyd De, Dwyrain a Gorllewin Cymru ac ymhellach os ydyw'n briodol.

Fe atebwn unrhyw ymholiad ar yr un diwrnod os ei wneir cyn 3yp. Am ymholiadau a wneir ar ôl 3yp fe gysylltwn â chi’r diwrnod gwaith canlynol. Os oes angen ymateb yn gynt rhowch wybod. Gallwch hefyd gysylltu â ni ar e-bost law@jcpsolicitors.co.uk.

Prif Swyddfa Abertawe

Llys Menter
Parc Ger y Llyn
Ffordd y Cwm
Parc Anturiaeth
Abertawe
SA6 8AH

 • Ffôn: 01792 773 773
 • Ffacs: 01792 774 775
Swyddfa Caerffili

Ty Cennydd
Stryd y Castell
Caerffili
CF83 1NZ

 • Ffôn:  029 2086 0628
Swyddfa Caerdydd

Swît 9
9fed Llawr
Tŷ Brunel
Heol Fitzalan
Caerdydd
CF24 0EB

 • Ffôn:  029 2022 5472
 • Ffacs: 029 2022 8462
Swyddfa Caerfyrddin

Tŷ Gelli Aur
10 Stryd y Cei
Caerfyrddin
SA31 3JT

 • Ffôn: 01267 234 022
 • Ffacs: 01267 231 867
Swyddfa’r Bont-faen

6 Llwybr Helygen
Old Mason's Yard
Y Bont-faen
CF71 7EE

 • Ffôn : 01446 771742
Swyddfa Abergwaun

Sycamore Lodge
Strŷd Hamilton
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9HL

 • Ffôn: 01348 873 671
 • Ffacs: 01348 874 048
Swyddfa Hwlffordd

Oak Corner
Canolfan Busnes Hwlffordd
Llys Myrddin
Winch Lane
Hwlffordd
SA61 1SB

 • Ffôn: 01437 764 723
 • Ffacs: 01437 760 493
Swyddfa Tyddewi

Cysgod y Twr
The Pebbles
Tyddewi
SA62 6RD

 • Ffôn: 01348 873 671
 • Ffacs: 01348 874 048