Angela Killa
   • Angela Killa
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyfraith Teulu
  • Contact

   • 01267 248893
   • View vcard
  • Departments

  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Stryd y Cei
   • Caerfyrddin
   • SA31 3JT
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Angela Killa

Cyfreithiwr Cyswllt - Cyfraith Teulu

Mae Angela yn Gyfreithiwr Cyswllt yn ein Tîm Cyfraith Teulu gan weithio o’n swyddfa yng Nghaerfyrddin. Arbeniga Angela mewn pob elfen o Gyfraith Teulu gan gynnwys materion cymhleth yn ymwneud â phlant, ysgariad a datrysiadau ariannol.Mae Angela hefyd yn aelod o ‘Resolution’, sefydliad ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd wedi ymrwymo i ddatrys anghydfodau teuluol mewn modd adeiladol.

Gall Angela gynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal ag ymgymryd â gwaith llys yn y ddwy iaith. Mae’n aelod o Banel Plant Cymdeithas y Gyfraith sy’n cadarnhau boddhad y Gymdeithas bod gan Angela lefel uwch o wybodaeth, sgiliau, profiad ac ymarfer ym maes cyfraith plant ac y bydd hi’n cynnal hyn.

Mae Angela wedi ymrwymo i weithio o fewn y gymuned a bod yn rhan ohoni. Y tu allan i’r swyddfa mae'n mwynhau treulio amser gyda’i theulu yn ogystal â rhedeg, seiclo a choginio.