Cyngor cyfreithiol arbenigol ar gyfer Elusennau a'r Trydydd Sector

 

Mae’n rhaid i sefydliadau elusennol a’r trydydd sector ymdrin â’r holl ddeddfwriaeth y mae’n rhaid i gwmnïau preifat ymdrin â hi, ond â’r gofynion ychwanegol sylweddol a orfodir ar elusennau a’r rhai sy’n gweithredu yn y trydydd sector.

Ar adeg pan fo ‘llywodraethu da’ ar flaenau meddwl rhanddeiliaid, mae’n rhaid i ymddiriedolwyr ofalu hefyd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’u cyfansoddiau a’u trefniadau gweithredu eraill yn ogystal â chydymffurfio â chyfraith elusennau gyffredinol.

Mae gan JCP arbenigedd o ran rhoi cyngor i elusennau a sefydliadau eraill sy’n gweithredu yn y trydydd sector ac rydym yn deall yn iawn pa mor bwysig yw cyngor amserol, arbenigol a rhagweithiol.

Mae ein gwasanaethau arbenigol ar gyfer Elusennau a’r trydydd sector yn cynnwys:

 • Contractau Masnachol
 • Eiddo Masnachol
 • Materion Cyfansoddiadol a Llywodraethu
 • Masnachol Corfforaethol
 • Data a Gofynion GDPR
 • Datrys Anghydfod
 • Cyflogaeth a Gwasanaethau Adnoddau Dynol Allanol
 • Ymgyfreitha Eiddo
 • Ewyllysiau a Phrofiant Dadleuol

Rydym ni hefyd yn gwybod bod materion annisgwyl yn “disgyn o’r awyr” ac rydym yn hyderus bod gennym yr arbenigedd a’r profiad i fod yn gynghorwr lleol y gallwch chi ymddiried ynddo.

Rydym yn gwybod y byddwch yn dymuno cael cyngor ac arweiniad cyfreithiol sy’n caniatáu i chi weithredu mewn modd sy’n gydnaws â’ch ethos, ond sy’n synhwyrol yn fasnachol, yn realistig ac yn effeithiol o ran cost.

Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn gwasanaeth rhagorol bob tro, rydym yn darparu pwynt cyswllt pwrpasol i bob Cleient – ni chewch eich pasio o bared i bost!

Rydym wedi ein cydnabod gan feibl arweiniol y diwydiant, The Legal 500, am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu yn y sector hwn. Gallwch fod yn dawel eich meddwl eich bod yn defnyddio’r tîm cyfreithiol gorau posibl i ddiwallu’ch anghenion.

Mae ein Cleientiaid yn cytuno.....

“Mae JCP yn darparu gwasanaeth prydlon ac ymatebol bob amser, ac yn cadw llygad ar y gost. Byddwn i’n sicr yn eu hargymell.”
Sandra Dade, Rheolwr Elusen, Paul Sartori Foundation

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Chris Davies
   • 01792 525474
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Rhys Evans
   • Rhys Evans
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Practis Gwledig
   • 02920 379568
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Ruth Dalling
   • 01792 525421
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Beth Evans
   • Beth Evans
   • Cynorthwy-ydd Cyfreithiol - Eiddo Preswyl
   • 01348 871 041
   • View profile
 • Zoe Fletcher
   • Zoe Fletcher
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyfraith Gorfforaethol a Masnachol
   • 02920 391912
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Luke Leonard
   • 01792 525406
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Gemma Weston
   • 017925 25425
   • View profile