Piblinellau a cheblau

Rydym yn ymwneud bob dydd â drafftio a pharatoi dogfennau cyfreithiol i roi eglurhad ar hawddfraint piblinellau a cheblau. Mae’n bwysig bod gweithredoedd o’r fath yn adlewyrchu’n gywir y sefyllfa ar y ddaear. 

Yn aml, rydym yn cydweithio â thirfesurydd neu asiant y cleient i sicrhau bod hyn yn digwydd. Rydym hefyd yn cynorthwyo wrth ail-drafod telerau cytundebau, ac rydym yn cynrychioli cleientiaid sydd mewn anghydfod ynglŷn ag unrhyw hawddfraint y maen nhw neu ragflaenydd iddynt wedi ei ganiatáu, neu y maent yn elwa arno. 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile