Cyllid Corfforaethol

Mae ein cyfreithwyr wedi gweithio’n eang gyda sefydliadau ecwiti preifat a chyfalafwyr menter, gan gynnwys endidau lleol megis Cyllid Cymru a UK Steel.

Rydym yn deall eu hanghenion a’r pwysau y gallant ei roi ar dimau rheoli, cwmnïau a busnesau. Manteisiwn ar y profiad hwn ar gyfer pob trafodiad a wnawn ac mae ein dirnadaeth o’r byd masnachol yn sicrhau bod y broses yn hawdd ei deall a’i chwblhau.
 
Rydym hefyd wedi ymdrin â nifer o drafodiadau ar ran timau rheoli, gan dywys ein cleientiaid trwy gymhlethdodau cytundebau buddsoddi, strwythurau ecwiti, a threfniadau ariannu.
 
Rydym yn dod ag agwedd arloesol i’r cytundeb a byddwn yn eich cynorthwyo â’ch twf, eich tîm a’ch dyfodol. Mae ein hamrywiaeth o gysylltiadau ariannol yn ein rhoi mewn sefyllfa ddelfrydol i’ch cynghori ar ba un a yw cyfalaf menter yn briodol ar eich cyfer chi a’ch busnes ac, os ydyw, ar ba delerau.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile