Hawliadau yn erbyn Gweithwyr Proffesiynol

Rydym i gyd yn dibynnu ar weithwyr proffesiynol i ymdrin â materion sydd y tu hwnt i’n harbenigedd ni ein hunain. Pan eu bod nhw yn gwneud camgymeriad, gall y canlyniadau fod yn drychinebus yn ariannol.

Mae gan tîm hawliadau atebolrwydd proffesiynol JCP flynyddoedd lawer o brofiad o gynrychioli cleientiaid unigol, busnesau, a sefydliadau ariannol yn llwyddiannus mewn hawliadau yn ymwneud â phob math o weithwyr proffesiynol, er enghraifft:-

Enghreifftiau o hawliadau ar gyfer cleientiaid unigol a busnesau

Hawliadau yn erbyn Cyfreithwyr

 • Methu ag adrodd am ddiffygion mewn teitlau eiddo
 • Cyngor gwael ynglŷn â gwerthiannau busnes
 • Ewyllysiau wedi eu paratoi yn anghywir
 • Terfynau amser neu ddyddiadau cyfyngiad llys wedi eu colli
 • Setliad rhy isel o ran hawliadau anafiadau
 • Camymddwyn proffesiynol neu dwyll

Hawliadau yn erbyn Syrfewyr

 • Adroddiadau arolwg gwallus
 • Prisiadau esgeulus

Hawliadau yn erbyn Cynghorwyr Ariannol

 • Trefnu neu gynghori ynglŷn â chynhyrchion anaddas ar gyfer buddsoddi

Hawliadau yn erbyn Cyfrifwyr

 • Cyngor anghywir ar drethi
 • Ffeilio hysbysiadau neu ffurflenni yn hwyr

Gallwch ddarllen astudiaethau achos mwy manwl gan ein tîm lle maen nhw wedi gweithredu ar ran unigolion neu fusnesau yma.

Hawliadau ar ran Benthycwyr a Sefydliadau Ariannol

Os ydych chi’n rhoddwr benthyciadau neu’n sefydliad ariannol gallwch ddarllen mwy am ein gwasanaethau ar gyfer rhoddwyr benthyciadau yma.

Os oes gennych achos yr hoffech ei drafod, cysylltwch ag aelod o’n tîm arbenigol ar 03333 208644 neu e-bostiwch law@jcpsolicitors.co.uk

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile