Hawliadau yn erbyn Gweithwyr Proffesiynol

O dan arweiniad y Cyfarwyddwyr Kevin O’Brien, cydnabyddir ein Tîm Esgeuluster Proffesiynol fel un o’r prif dimau yng Nghymru gan ‘Feibl’ y diwydiant, sef “Legal 500”.

Mae’r tîm yn elwa ar fod â blynyddoedd lawer o brofiad o gynrychioli sefydliadau ariannol, busnesau ac unigolion, mewn hawliadau yn ymwneud â phob math o weithwyr proffesiynol gan gynnwys cyfreithwyr, tirfesurwyr, penseiri a chynghorwyr ariannol annibynnol. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’n Gwasanaethau i Fenthycwyr cliciwch yma.

Mae rhai o achosion diweddaraf a chyfredol y tîm yn cynnwys:

 • Ennill iawndal sylweddol (£miliynau) dros gleientiaid yn dilyn achos a barodd am 16 diwrnod o hawliad yn erbyn eu cyn-gyfreithwyr am esgeuluster a thorri dyletswydd wrth werthu busnes. 
 • Ennill iawndal sylweddol dros gleientiaid drwy ddod i delerau ar hawliad yn erbyn eu cyn-gyfreithwyr am esgeuluster wrth gynnal achos o ymgyfreitha.
 • Llwyddo mewn hawliad yn erbyn cyfreithwyr ynglŷn â chynllun buddsoddiad bancio tir twyllodrus honedig.
 • Llwyddo i ddod i delerau ar hawliad ar ran claf y Llys Gwarchod yn erbyn Cynghorwr Ariannol Annibynnol yn dilyn buddsoddiadau sylweddol a gollwyd mewn banc Ewropeaidd a ddiddymwyd.
 • Cael ein cyfarwyddo’n aml mewn hawliadau yn erbyn cyfreithwyr a thirfesurwyr/priswyr mewn hawliadau sy’n codi o drafodiadau tir – preswyl a masnachol.•
 • Cael ein cyfarwyddo’n aml mewn hawliadau yn erbyn cyfreithwyr ynglŷn ag ewyllysiau yr honnir eu bod wedi eu drafftio’n esgeulus.

Os oes gennych achos yr hoffwch drafod gyda ni, cysylltwch gydag un o’n Tîm Arbenigol.

 

Mae gan Gyfreithwyr JCP afael da ar y materion cymhleth sy’n dueddol o godi mewn achosion esgeuluster proffesiynol” Caiff y cwmni ei gyfarwyddo’n rheolaidd gan fanciau, cleientiaid preifat a busnesau lleol mewn hawliadau yn erbyn cyfreithwyr. Mae pennaeth “rhagorol” y Tîm, Kevin O’Brien, “yn ddeallus iawn ac yn gryf a chadarn gan ddal i fod yn gwrtais a doeth.

Legal 500 2016

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile