Gwerthu Busnes

Efallai eich bod wedi treulio eich bywyd yn adeiladu eich busnes ond dim ond unwaith y byddwch yn ei werthu. Rydym ni’n gwneud hynny bob dydd.

Mae rhai achlysuron mewn bywyd sy’n golygu bod teimlo eich bod mewn dwylo diogel yn bwysig. Mae gwerthu busnes yn gymhleth. Os na wneir pethau yn iawn o ran cynllunio ar gyfer trethi, trafodaethau masnachol neu ddrafftio dogfennau, gall hynny gostio arian i chi.
 
Rydym ni wedi gweithredu yng ngwerthiant llawer o fusnesau - rhai ohonynt yn adnabyddus a rhai llawer yn llai - ond yr un mor bwysig i’r perchennog, ac weithiau, yn rhyfedd iawn, yr un mor gymhleth. Er bod pob gwerthiant yn cynnwys materion unigryw, mae rhai elfennau yn gyson:
 
• Cynllunio cyn gwerthu - mae lleihau cymaint â phosibl ar drethi yn faes arbenigol sydd angen arbenigrwydd cyfredol;
• Trafodaethau – efallai y bydd yn rhaid dweud pethau anodd i warchod eich buddiannau. Mae angen cynghorwr arnoch sy’n gallu bod yn gadarn ond sy’n cadw’r gwerthiant ar y trywydd iawn.
• Dogfennaeth -  mae adnabyddiaeth drylwyr o delerau’r dogfennau cymhleth sy’n ymwneud â gwerthiant yn hanfodol.
 
Mae gennym ni’r profiad angenrheidiol i’ch cynghori ar yr holl agweddau hyn ar werthu eich busnes.
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile