Tir Comin

Mae tir comin, a'r hawliau a roddir i ddefnyddwyr, yn parhau i fod yn bwysig iawn i'r diwydiant amaeth yng Nghymru a Lloegr. Mae llawer o ffermwyr yn dibynnu ar gael defnyddio eu hawliau tir comin i bori, ac mae defnydd o’r fath yn hanfodol i ddiogelu’r tirlun tir comin ar gyfer y dyfodol.

Mae'r Tîm Practis Gwledig wedi datblygu arbenigedd ynglŷn â thir comin dros flynyddoedd lawer. Rydym yn cynorthwyo i gofrestru hawliau tir comin a gallwn gynghori ar unrhyw fater sy’n codi ynglŷn â’r defnydd o dir comin.

Rydym yn cynrychioli sawl cymdeithas cominwyr, ac wedi eu cynorthwyo i baratoi dogfennau cyfreithiol i sefydlu eu cymdeithasau, a byddwn yn cynghori ar amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â hawliau tir comin, y defnydd o dir comin, y Cynllun Taliad Sengl Sylfaenol, ac yng Nghymru wrth gwrs, y cynllun Glastir newydd a’r elfen tir comin sydd ynddo.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile