Cynllunio A Datblygu

Mae sicrhau caniatâd cynllunio yn dibynnu ar ddyfarniad yr awdurdod cynllunio lleol, neu ar y Cynulliad. Mae’n rhaid iddynt ystyried y ffeithiau sy’n berthnasol i’r cynnig, polisïau’r cynllun datblygu, a nodweddion yr eiddo arfaethedig ei hun.

Gall cael caniatâd cynllunio gymryd llawer o amser, a hyd yn oed os rhoddir caniatâd gall amodau gael eu gorfodi ar y modd y caiff yr eiddo ei adeiladu. Mae rhai o’r meysydd lle y gall cymhlethdodau godi yn cynnwys adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, gorchmynion gwarchod coed, ac amodau deiliadaeth amaethyddol.

Bydd ein Tîm Practis Gwledig yn cynorthwyo â’r canlynol:
 
 • Apeliadau Cynllunio
 • Apeliadau yn erbyn Camau Gorfodi
 • Prynu Gorfodol
 • Hysbysiadau malltod
 • Adeiladau Rhestredig
 • Gorchmynion Gwarchod Coed
 • Trwyddedau Atal a Rheoli Llygredd mewn ffordd Integredig (IPPC)
 • Llety clwm/amaethyddol

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile