Cynllunio A Datblygu

Mae sicrhau caniatâd cynllunio yn dibynnu ar ddyfarniad yr awdurdod cynllunio lleol, neu ar y Cynulliad. Mae’n rhaid iddynt ystyried y ffeithiau sy’n berthnasol i’r cynnig, polisïau’r cynllun datblygu, a nodweddion yr eiddo arfaethedig ei hun.

Gall cael caniatâd cynllunio gymryd llawer o amser, a hyd yn oed os rhoddir caniatâd gall amodau gael eu gorfodi ar y modd y caiff yr eiddo ei adeiladu. Mae rhai o’r meysydd lle y gall cymhlethdodau godi yn cynnwys adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, gorchmynion gwarchod coed, ac amodau deiliadaeth amaethyddol.

Bydd ein Tîm Practis Gwledig yn cynorthwyo â’r canlynol:
 
 • Apeliadau Cynllunio
 • Apeliadau yn erbyn Camau Gorfodi
 • Prynu Gorfodol
 • Hysbysiadau malltod
 • Adeiladau Rhestredig
 • Gorchmynion Gwarchod Coed
 • Trwyddedau Atal a Rheoli Llygredd mewn ffordd Integredig (IPPC)
 • Llety clwm/amaethyddol

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile