Gwasanaethau Eiddo

Credwn mai gennym ni mae’r Tîm Eiddo penodedig mwyaf yn ne-orllewin Cymru, ac rydym ni’n falch iawn o hynny. Mae Eiddo yn rhan fawr o’n busnes ac rydym ni’n credu ei bod y bwysig eich bod yn ymwybodol bod yr arbenigedd sydd ei angen arnoch ar gael ar garreg eich drws.

Mae’r Tîm yn cynnwys 6 chyfarwyddwr a 33 o aelodau staff eraill, a phob un ohonynt yn arbenigo yn eu maes penodol eu hunain o’r gyfraith.
 
Mae’r gwasanaethau yn cynnwys:
 
 • Trafodiadau Eiddo Masnachol, gan gynnwys gwerthu, prynu a phrydlesi
 • Prynu a gwerthu eiddo preswyl
 • Anghydfodau yn ymwneud ag Eiddo ac ymgyfreitha, gan gynnwys tir, hawliau tramwy a dadfeiliadau
 • Pryniadau tir ac eiddo sylweddol

Os na allwch chi ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch, cysylltwch â ni a byddwn yn dweud wrthych pa un a allwn ni fod o gymorth.

“Roedden  nhw’n barod iawn i helpu a gwnaed y rhan fwyaf o’r gwaith papur drwy e-bost. Gwnaeth hynny y broses yn gyflymach ac yn haws. Cefais atebion cyflym i fy e-byst a chael cyfle i gael fy nghartref fy hun. Rwy’n ddiolchgar iddyn nhw am hynny

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile