Cytundebau Cyfranddalwyr

Nid oes gan rai cwmnïau cyfyngedig gytundeb cyfranddalwyr, er gwaethaf y buddion a gallai hynny eu darparu.

Mae’n gytundeb tebyg i gytundeb partneriaeth, a bydd yn manylu ar sut y caiff anghydfodau eu datrys, unrhyw drefniadau contract ar gyfer y busnes, rheolaeth a goruchwyliaeth y cwmni, manylion cyfraniadau ariannol i’r busnes, a manylion sut y bydd perchnogaeth a hawliau pleidleisio cyfranddalwyr yn gweithio. Gall y cytundeb cyfranddalwyr felly fod yn werthfawr i’r busnes o ran gallu cyfeirio ato yn y dyfodol, ac rydym ni ym Mhractis Gwledig JCP yn deall y gallai fod materion penodol y mae angen ymdrin â nhw mewn cytundeb sy’n cynrychioli cyfranddalwyr cwmni cyfyngedig ffermio.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile