Ffermio Contract

Mae Cytundebau Ffermio Contract yn galluogi cynhyrchu amaethyddol i gael ei gynnal yn unol â chytundeb rhwng prynwr a ffermwr, sy’n sefydlu’r amodau ar gyfer cynhyrchu a marchnata cynnyrch fferm.

Bydd ffermwr yn cytuno i ddarparu swm sefydledig o gynnyrch amaethyddol penodol sy’n bodloni’r safonau ansawdd a’r amserlen gyflenwi a benodir gan y prynwr. Mae’r prynwr yn ymrwymo i brynu cynnyrch, yn aml am bris a bennwyd ymlaen llaw.

Mae pob cytundeb ffermio contract yn unigryw i’r partïon sydd ynghlwm ag ef, ac oherwydd hynny mae angen cyngor sydd wedi ei deilwra’n benodol, sy’n rhywbeth y gallwn ni ei gynnig ym Mhractis Gwledig JCP.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile