Sharon Jones
   • Sharon Jones
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Cyfraith Teulu
  • Contact

   • 01267 248 890
   • View vcard
  • Departments

  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Stryd y Cei
   • Caerfyrddin
   • SA31 3JT
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Sharon Jones

Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Cyfraith Teulu

Cychwynnodd Sharon weithio gyda Pritchard Edwards nôl yn 1991 fel ysgrifenyddes i’r Partner Melanie Edwards.

Mae Sharon yn rhugl yn y Gymraeg.

Mae Sharon yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu a gwylio rygbi, ac mae’n gefnogwr brwd o’r Scarlets. Mae Sharon hefyd yn mwynhau cadw’n heini yn ei hamser hamdden.