Y Polisi Amaethyddol Cyffredin

Ers i’r Deyrnas Unedig (DU) ddod yn aelod o’r Gymuned Ewropeaidd, mae ffermwyr wedi gorfod sicrhau eu bod yn ystyried rheoliadau’r UE yn ogystal â deddfwriaeth y DU. O gofio’r statws arbennig a roddir i amaeth drwy’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC), mae ei ddylanwad ar ffermwyr wedi bod yn enfawr.

Mae iddo oblygiadau o ran darparu cymhorthdal i ffermwyr a hefyd o ran y cynnydd i’r rheoliadau a’r mân reolau y mae’n rhaid i ffermwyr ymdopi â nhw.
 
Ym Mhractis Gwledig JCP, mae ein gwybodaeth drylwyr o’r PAC a’i gymhlethdodau wedi ein galluogi i gynghori ar achosion cymhleth yn ymwneud â pholisïau'r Undeb Ewropeaidd.

 

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Nikita Smith
   • 01446 776133
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile