Ymwybodolrwydd o dan Anesthetig

Ar ryw adeg yn ein bywydau, bydd angen llawdriniaeth ar lawer ohonom. Rydym ni i gyd wedi clywed straeon am gleifion sydd wedi bod yn ‘effro’ ar y bwrdd, ac wedi teimlo popeth a oedd yn digwydd.

Yn anffodus, nid straeon yn unig yw’r rhain, ac rydym ni wedi ymdrin â chleientiaid sydd wedi dioddef gofid difrifol o ganlyniad i fod yn ymwybodol o dan anesthetig. Mae rhai cleifion yn teimlo poen arteithiol yn ystod llawdriniaeth, ac yn cofio pytiau o’r hyn a ddigwyddodd neu’n cofio hynny’n fanwl. Mae problemau seicolegol hefyd yn gyffredin ar ôl profiad o’r fath.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile