Esgeuluster Gynaecolegol

Mae esgeuluster meddygol sy’n ymwneud â materion gynaecolegol yn gallu bod yn dorcalonnus, ac weithiau’n gallu bod yn sefyllfa anodd iawn ei hesbonio i eraill.

Mae gan ein cyfreithwyr cymwysedig y profiad a’r amgyffred i allu eich helpu i deimlo’n gyfforddus. Os ydym ni o’r farn eich bod wedi dioddef achos o esgeuluster, byddwn yn ymdrin â’r ffeithiau ac yn ymchwilio i’r mater yn briodol ar eich rhan. Mae’n bwysig eich bod yn cael cyngor arbenigol i’ch cynorthwyo i geisio cael eich bywyd yn ôl i drefn pan mai rhywun arall oedd ar fai.

Mae gan y tîm esgeuluster meddygol yn JCP gyfoeth o brofiad yn y maes hwn, sy’n golygu y gallwn ystyried eich achos gan ddefnyddio’r sgil a’r arbenigedd proffesiynol sy’n ofynnol ar gyfer materion mor gymhleth.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile