Anafiadau i Asgwrn y Cefn

Mae anafiadau i asgwrn y cefn yn newid bywydau. Yn ogystal â’r boen, y straen a’r anabledd, gall y goblygiadau ariannol fod yn ddifrifol. Mae’n golygu bod cartref y teulu yn dioddef y golled o gyflog, ac mae cael gafael ar yr arian angenrheidiol i addasu cerbydau a thai yn gallu bod bron yn amhosibl.

Er na allwn ddadwneud effeithiau anaf i asgwrn y cefn, bydd ein cymorth a’n cefnogaeth yn eich helpu i wynebu’r heriau ariannol sydd o’ch blaen.
 
Gall y materion sy’n ymwneud â hawlio iawndal oherwydd anaf i asgwrn y cefn fod yn gymhleth iawn, ac felly mae’n bwysig cael y cyngor proffesiynol cywir gan gyfreithwyr sydd â phrofiad o ymdrin ag anafiadau i asgwrn y cefn, ac sy’n gallu helpu i sicrhau taliadau dros dro a therapi addas.
 
Rydym wedi ein rhestru ar Gynllun Cyfreithwyr Cymeradwy y Gymdeithas Anafiadau i’r Cefn, ac mae ein cyfarwyddwr, Claire Goldsworthy, wedi dilyn cwrs hyfforddiant arbennig a drefnwyd gan y Gymdeithas.
 
Os byddwch yn ein cyfarwyddo ar gyfer anaf i asgwrn y cefn, mae’n debygol y byddwch yn gweithio gyda ni am sawl blwyddyn tra ein bod yn ceisio sicrhau'r canlyniad gorau posibl i chi. Rydym ni, fel yr ydych chithau, yn deall nad ffawdelw yw iawndal, ond ffordd o alluogi ein cleientiaid i fyw bywyd mor llawn â phosibl ar ôl eu damwain.

 

"Unwaith eto hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad o’ch cymorth. Tan i chi ymgymryd â’m hachos nid oedd unrhyw un yn fy nghymryd o ddifrif."

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile